Eich rolau yn y CyngorGwasanaethu ar Awdurdod Tân ac Achub

Eich rolau yn y Cyngor

Gwasanaethu ar Awdurdod Tân ac Achub

Mae 3 awdurdod tân ac achub yng Nghymru – Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru a De Cymru. Mae aelodau’n cael eu penodi i awdurdod tân ac achub gan eu hawdurdodau cyfansoddol yn ôl cydbwysedd gwleidyddol.

Fel aelod o awdurdod tân ac achub, bydd disgwyl i chi:

  • Gynrychioli’r awdurdod tân ac achub yn y gymuned;
  • Cynrychioli a hyrwyddo buddiannau’r gymuned;
  • Gweithredu fel prif gyswllt rhwng yr awdurdod tân ac achub a’r cynghorau sir/bwrdeistref sirol a’r gymuned leol;
  • Cymryd rhan yng nghyfarfodydd yr awdurdod tân ac achub; a
  • Chefnogi rôl allweddol yr awdurdod tân ac achub o ddarparu gwasanaethau i’r gymuned a threfn lywodraethu leol gref.