Croeso i Ganllaw Cynghorwyr CLlLC

Cefnogi llywodraeth leol a diogelu democratiaeth leol yng Nghymru.

Croeso i’ch rôl newydd

Y fframwaith moesegol

Cyllid a rheoli arian

Gweithio gyda chymunedau

Rheolau a rheoliadau

Gweithio gyda swyddogion

Llywodraethu yng Nghymru

Cyfathrebu a’r cyfryngau

Cynllunio, Perfformiad ac Adrodd Corfforaethol

Eich rolau yn y Cyngor

Materion a heriau i gynghorau

Cefnogaeth i gynghorwyr